Senaste protokollet skidmöte

Skidsektionssmöte 2023-02-06 kl. 1900 i Grindstugan.

Närvarande: Peter Hugsén, Jan Karlsson, Anders Håkansson, Jonas Elf, Magnus Andersson, Magnus Rostedt, Anders Rehnberg, Magnus Zetterberg, Bo Nyberg och Juha Laukkanen.

 1. Mötets öppnande.

Ordförande Peter H. hälsar alla mötesdeltagare välkomna och öppnar mötet. Föreslagen dagordning godkänns.

 1. Nya medlemmar.

Det har tillkommit ett par nya medlemmar, men de är inte med på dagens möte.

 1. Ekonomirapport.

Alla som ska ha boende och åka skidlopp Vasaloppsveckan har betalat. De personliga kontona är nyligen uppdaterade, där förtjänster från förra årets danser är inlagda.

 1. Huvudföreningen.

Kommande händelserna är årsmötet 13/3 i Grindstugan, vårens fixardagar sönd. 7/5 och 14/5.

 1. Broby GoIF:s hemsida.

Nuvarande läget med hemsidan är den inte är tillgänglig. Den 31/12 2022 upphörde Brobys hemsida i ”Idrotts on lines” regi. I samma skede skulle den nya sidan, som är designad och klar, omgående komma igång, men här har problem uppstått. Den gamla sidan måste avslutas på ett säkert och korrekt sätt. Detta genom, att med specifik kod för Broby som användare, bekräftar att sidan ska upphöra. Brobys webkunniga Emelie Palmberg är insatt i problemet och vi väntar på vidare information från henne.

 1. Klädbeställningen.

Den nya dressen är under leverans. Joel Fridén är vår kontaktperson angående frågor om kläder. Statusen idag är att 6-8 personer har beställt dressen. Kläderna är försenade och leveransdatumet är högst osäkert. Vi får hoppas att den kommer i tid till Vasaloppsveckan.

 1. Vasaloppet / Öppet Spår.

Det är samma bussbolag och chaufförer till Vasaloppet som förra året. Broby GoIF åker med Taxi Nyköping-Oxelösund AB, där Mattias Nilsson Modeér är ansvarig/kontaktperson. Vi har två chaufförer med, där Mattias kommer att köra första timmen på lördag morgon och sista timmen på söndagens hemresa. Därmed kan bussen rulla utan att behöva rast-uppehåll. Under lördagens resa stannar bussen som vanligt i Vansbro, där vi äter tidig lunch på restaurang Flottaren. Etersom Janne K ska hämta ut nummerlappar åt de som bor i Mångsbodarnaltagarna, är det mycket viktigt att han får startbevisen från var och en, i god tid.

Bussen avgår från Taxi NyOx kontor, Hinzens Krog 5F, Nyköping kl. 05:45, samling 05:30.                         Bussen avgår från ”parkeringen järnvägsspår” Katrineholm kl. 07:00, samling 06:45.

Kontaktperson för resan är Magnus Zetterberg. PM med restider och viktig info kommer också att skickas ut, där Magnus´ och även busschaufförens mobilnr finns. Bra att veta om man inte hittar bussen i Mora. Alla som har lämnat startbevis till Janne i god tid, får sin nummerlapp vid boendet. Övriga måste ordna det på egen hand, vilket kan vara mycket tidskrävande.

Om någon avstår, blir sjuk nära avresedagen, eller t.o.m. samma morgon. Ring Magnus Zetterberg senast lördag morgon kl. 05:00   mobilnr. meddelas i PM.

När det gäller resa, mat och logi för övriga lopp under Vasaveckan, så ordnar deltagarna på egen hand, eller gemensamt, transport och mat. Boende finns till övriga lopp åt alla i Mångsbodarna.

 1. Träningsläger vecka 7.

Bussen är fullbokad, 8 st. Eventuellt kommer även en bil från Nyköping att rulla och då kan fler följa med, sovplatser finns.

 1. Danserna.

Som vanligt kommer skidsektionen att ansvara för danserna vid tre tillfällen. En ansvarig till 15/8 behöver utses. 20/6 är Glenn K ansvarig/ Peter H kassör. 1/8 är Juha L ansvarig/ Jan K kassör. 15/8 är ansvarige vakant/Peter H kassör. Det behövs 6 personer/dans. Två festansvariga och tre kassörer är klara. Den ansvariga gör förfrågningar om manskap. Samma regler och rutiner som tidigare. Poängsystemet även här.

 1. Skidavslutningen.

Fredagen 10/3 kl 19:00. Utskick kommer. Var vänlig att svara så fika kan planeras. Vi umgås och pratar Vasalopp. Deltagarna tar med lättare mat och dryck. Föreningen bjuder på kaffe och tårta.

 1. Övriga frågor.

Konstsnöspår, snökanon i Katrineholms kommun. Magnus Rostedt informerar om vilket område som är lämpligt, tekniska möjligheter, kostnader. Katrineholms kommun uppskattar önskemålen kring Brobys tänkande, som även är väldigt hälsofrämjande. Det bör också innefatta möjligheter för mindre barn att leka och aktivera sig. Lämpligt område är grönytorna och skogsdungen kring Djulös bangolf. Kostnader för detta har kommunen budgeterat för, till 2025. För att kunna dra skidspår krävs också en bra pistmaskin. Därtill kommer även ett föreningsansvar så att driften ska kunna fungera. Förhoppningsvis är det här början till något väldigt uppskattat.

 1. Avslutning.

Vi tackar för idag och önskar alla lycka till under Vasaloppsveckan.

2023-02-07   Bosse Nyberg

Skidsektionsmöte 2022-12-06 kl. 1900 i Grindstugan.

Närvarande: Jan Karlsson, Juha Laukkanen, Johan Nordskott, Christoffer Lundgren Björnqvist, Anders Håkansson, Andreas Malmsten, Mats Westerberg, Magnus Zetterberg, Joel Fridén, Magnus Andersson, Niklas Andersson, Mattias Nilsson Modéer, Daniel Karlsson, Christian Ekstrand, Andreas Nyman, Peter Martinsson, Glenn Karlsson, Peter Hugsén, Anders Forss, Per-Ivan Andersson och Bo Nyberg.

 1. Mötets öppnande.

Ordförande Peter H. öppnar och hälsar alla välkomna. Dagens agenda godkänns.

 1. Nya medlemmar.

Inga nya medlemmar på plats, men nya namn är anmälda till Vasaloppet. Totalt har skidsektionen nu 105 medlemmar.

 1. Ekonomirapport.

Kassören Jan K har uppdaterade saldon våra konton, allt i sin ordning. För övrigt är det fritt fram att betala in en summa till sitt konto, för att ha innestående medel. Gäller även nya medlemmar.

 1. Broby skidkalender/hemsidan.

Hemsidan kommer att bli förändrad. Den nuvarande i ”Idrott OnLines” regi kommer att upphöra 31/12 2022. Den nya hemsidan kommer Emelie Palmberg att ansvara för, men även skidornas Mats W, Peter T och Jan K kommer att ha åtkomst för att göra inlägg. När den är klar så hoppas vi på att publicera nya bilder och texter för att göra den mer aktuell. Alla kan bidraga, vill man publicera något, så är det bara att kontakta klubbens webmastrar. Det kommer också att finnas en ny Facebook-profil för Broby GoIF, hela föreningen.

Om det blir aktuellt med intresse för någon skidtävling, så kan en notis på hemsidan uppmärksamma denna och på så sett locka fler att anmäla sig.

 1. Kretsen/kretstävlingar.

Kretsen och dess tävlingar kommer att upphöra från och med 230113. Det är en följd av vikande intresse under flera års tid. Därtill kommer de mildare och osäkrare vintrarna, som bidragit till inställda skidtävlingar. Tävlingarna behöver inte för den skull försvinna helt. Fortsättningsvis kan de enskilda föreningarna på egen hand arrangera någon tävling/lopp. Skulle det ske, så uppmanas de aktiva att deltaga. Tävla eller bara motionera, det viktiga blir att ställa upp.

 1. Huvudföreningen.

Per-Ivan meddelar att föreningen börjar summera 2022. På grund av pandemin och covid så har intresset för danserna minskat, med en återhållsam budget som följd. Resultatet pekar nu på bättre resultat än budget. Det kommande året planeras det för takrenovering på dansbanan, även solcells-paneler. Energikostnaderna är också stigande. Detta plus den vanliga verksamheten läggs till budget 2023, som hoppas godkännas på årsmötet 230313. Alla välkomnas till årsmötet.

 1. Klädbeställningen.

Joel Fridén är den som numera är beställningsansvarig för kläderna. Alla har haft möjlighet att beställa kläderna, som är från Atex. Den senaste beställningen blev väldigt liten, dessutom är det svårt att få kontakt, kommunicera med Atex. Det verkar bli byte av leverantör, Trimtex tänkbar.

En ny design på skiddräkt är framtagen och fyra alternativ visades på mötet. Då sponsorsavtalet nu är på sista året och ska förnyas, kan det vara en lämplig tidpunkt att byta design. På mötet resonerades det om detta, när, var, hur, kostnad bl.a, och att en ny dräkt skulle utses. En sluten omröstning visade att majoriteten, 12 av 20 röster valde alternativ 3, dessutom med blå krage. Det är tänkt att det blir lämpligt med sex sponsorer á 15000 kr vardera (åtta blir troligen för många av utrymmesskäl, då hänsyn av tryck och placeringar måste tas), som genom det reducerar priset på de nya kläderna.

 1. Anmälningar Vasaloppsveckan.

Kostnaden, mat, resa, boende för Vasaloppshelgen blir 1760 kr/2300 kr. Bussen är bokad, boendet är fullbokat den helgen. Broby har 23 platser. Login kommer att fördelas på Hållpärs-stugan, 17 platser (inkl. personal)  och Peter/Niklas’ stuga, 6 platser. Tanken är att utspisningen kommer att ske i Hållpärsstugan. Buss och chaufför från Taxi Nyköping/Oxelösund. Platser för boende i samband med övriga lopp under veckan finns. Transport och mat till de övriga loppen planeras av de enskilda deltagarna. Totalt har Broby 42 st starter under hela Vasaloppsveckan.

 1. Anmälan till träningsläger.

Det är preliminärt bokat, både boende och buss, veckorna 3, 5 och 7. Janne K ansvarar för anmälningarna och många anmälde sig redan på detta möte. För att bussen ska rulla iväg är minimiantalet 6 st deltagare. Det fungerar också med en fylld buss samt en bil, platser finns. Priset för resa o logi till träningslägren: Vid 7 st i bussen är det 1250 kr. Blir det bara 6 deltagare måste priset höjas till 1375 kr. Om någon annan vecka skulle få stort intresse och deltagare finns, går det troligen att boka upp ytterligare en vecka. Vi hoppas på att fylla bussen. Max antal 12 st, då en separat bil tillkommer.

 1. Skidspår/snökanon.

Någon snökanon är inte aktuell till denna säsong, 2022-23. Den tänkta våtmarken vid Djulö blir ett vilande projekt. Däremot har klubben blivit lovad av Katrineholms kommun att få köra upp skidspår på Djulö gärde. Claestorp arrenderar marken och vill ha ersättning för upplåtandet. Den kostnaden kommer Kholms kommun att betala, då detta anses främja både hälsa och friluftsaktivitet. Väldigt positivt bemötande av Kholms kommun. Som vanligt har vi möjlighet att spåra både vid Jättorp och Forssjö. Arbetet med att transportera skotern fram och tillbaka kommer Kholms kommun också att hjälpa till med.

 1. Valla- och teknikhjälp.

Tanken att hjälpa till med vallning och skidteknik för allmänheten har funnits under flera år, men bra tillfälle har saknats. Vi gör ett nytt försök. Om det blir tillfälle, så måste vi organisera oss med kort varsel. Behöver beställa vepor för att göra oss mer synliga.

 1. Kommande möten.

Februarimötet 6/2 och avslutningen i mars fredagen 10/3.

 1. Dansansvariga.

Skidsektionens tre danser, ansvariga: 20/6 Glenn K, 1/8 Juha L, 15/8 Peter M.

 1. Övriga frågor.

Försäljning / liten loppis av vallor och tillbehör, från Alf Eriksson som skänkt dessa till Broby. Intäkter från försäljningen tillfaller skidsektionen.

 1. Avslutning.

Vi tackar för stort deltagarantal idag och hoppas på detsamma på febuarimötet i Grindstugan.

                                                                                        Katrineholm 2022-12-11   Bo Nyberg