Senaste protokollet skidmöte

Skidsektionsmöte 2024-02-05 kl. 1900 i Grindstugan.

Närvarande: Peter Hugsén, Jan Karlsson, Mikael Munther, Andreas Nyman, Andreas Malmsten, Anders Rehnberg, Per-Ivan Andersson, Magnus Zetterberg, Glenn Karlsson, Ludwig Andersson och Bo Nyberg.

 1. Mötets öppnande.

Ordförande Peter H hälsar mötesdeltagarna välkomna. Dagordningen godkänns.

 1. Nya medlemmar.

Två nya medlemmar som ska åka Vasaloppet har tillkommit, men de är inte med på dagens möte.

 1. Ekonomirapport.

Alla som ska ha boende och åka skidlopp Vasaloppsveckan har betalat. Janne har en färsk utskrift över ekonomin. Ingen anmärkning, allt ok.

 1. Huvudföreningen.

Kommande händelserna är årsmötet 18/3 i Grindstugan, med lite förtäring. Alla medlemmar är välkomna. Vårens fixardagar är söndagarna 5/5 och 12/5. Föreningen har tappat 22 medlemmar, varav 12 st från skidsektionen. Föregående år gick ekonomisk som budget. De stora utgifterna var som vanligt dansband/gage, som vägs upp av intäkterna från de dansande besökarna. Det nylagda taket på dansbanan inkluderas i resultatet. Under 2024 ska tillbyggnaden av tak vid ser-veringen påbörjas. Föreningen Broby GoIF har möjlighet att framöver byta namn till exempelvis Bygdegården Broby GoIF. Anledningen är att klubbens idrottsliga historia numera är ett minne blott. Skidsektionen skulle fortgå precis som nu, likaså gymnastiken i Bettna. Det kan också vara ekonomiskt fördelaktigt med namnbyte, men inget är alltså bestämt.

 1. Broby GoIF:s hemsida.

Nuvarande webbansvarig Emelie Palmberg har avsagt sig uppdraget. Kvar finns Mats Westerberg från skidorna, som har hjälp av Mattias Nilsson-Modéer och även Lars Johansson. Skidsektionens Janne Karlsson är kontakt/länk mellan klubben och Idrott on Line. Som vanligt hoppas vi på fler nya bilder och inslag under skidsektionen.

 1. Klädbeställningen.

Den nya Trimtex-dräkten från 2023 har fått goda vitsord. Fler beställningar och kompletteringar är lagda, leveransen väntas senast under vecka 8. På frågan om sommarkläder, verkar intresset saknas. Joel Fridén är vår kontaktperson angående klädfrågor.

 1. Träningsläger vecka 7.

En anmäld deltagare har tackat nej, så plats finns kvar för en person. Notera att: från och med nu anses bussen vara fullbokad vid 8 personer (endast förare och en passagerare i framsätet). Fortfarande finns sovplatser till flera i stugan, om en separat bil också rullar upp.

 1. Resa och boende Vasaloppet.

Även detta år bokar Broby GoIF vasaloppsbuss och chaufför genom Mattias Nilsson Modéer/ Taxi Nyköping-Oxelösund AB. En fördel, eftersom Mattias både är skidåkare i Broby och väl insatt i bussbolaget. Vi har två chaufförer med, där Mattias kommer att köra första timmen på lördag morgon och sista timmen på söndagens hemresa. Bussen kan därmed rulla hela resan utan behov av paus, uppehåll. Under lördagens resa stannar bussen som vanligt i Vansbro, där vi äter tidig lunch på restaurang Flottaren.

OBS! Nya avgångstider i år. Orsaken är restaurangens öppettid i Vansbro, undvika väntetid. Bussen avgår från Taxi NyOx kontor, Hinzens Gränd 5F, Nyköping kl. 06:30, samling 06:15. Bussen avgår från ”parkeringen vid järnvägsspåret” Katrineholm kl. 07:30, samling 07:15.

Kontaktperson för resan är Magnus Zetterberg. PM med restider och viktig info kommer också att skickas ut, där Magnus´och även busschaufförens mobilnr finns. Viktigt att ha dessa nummer om man t.ex inte hittar bussen i Mora efter loppet. Alla som har lämnat startbevis till Janne i god tid, får sin nummerlapp vid boendet. Övriga måste ordna det på egen hand, vilket kan vara mycket tidskrävande.

Om någon avstår, blir sjuk nära avresedagen, eller t.o.m. samma morgon. Ring Magnus Zetterberg senast lördag morgon kl. 05:30 nr: 070 718 0028 eller Mattias Nilsson Modéer nr: 070 246 1333.

När det gäller resa, mat och logi för övriga lopp under Vasaveckan, så ordnar deltagarna på egen hand, eller gemensamt, transport och mat. Boende finns till övriga lopp åt alla i Mångsbodarna.

 1. Danserna.

Som vanligt kommer skidsektionen att ansvara för danserna vid tre tillfällen. 18/6 är Glenn K ansvarig/ Peter H kassör. 30/7 är Juha L ansvarig/ Jan K kassör. 13/8 är Peter M ansvarig/och Peter H kassör. Det behövs 6 personer/dans. Den ansvariga gör förfrågningar om manskap. Samma regler och rutiner som tidigare. Poängsystemet även här.

 1. Skidavslutningen.

OBS! Måndagen 11/3 kl 19:00 Utskick kommer. Vänligen att svara så fika kan planeras. Vi umgås och pratar Vasalopp. Medtag egen lättare mat och dryck. Föreningen bjuder på kaffe och tårta.

 1. Övriga frågor.

Skidspår på kommande våtmark på Djulö gärde. Idéer finns. Katrineholms kommun har öppnat upp en dialog, där det framgår att i ett samarbete med olika aktörer möjliggöra ett konstsnöspår. Magnus Rostedt är insatt i planeringen av Djulö gärde och blir den person som informerar Broby vad som har hänt, eller är på gång. Katrineholms kommun uppskattar önskemålen kring Brobys tänkande, som även är hälsofrämjande för allmänheten. Tidigare har man diskuterat att lämpligt område är grönytorna och skogsdungen kring Djulös bangolf. Nu är det tanken att våtmarken/ det tänkta skidspåret, ska ligga på ytan mellan Gatstuberg och Källarbacken. För att kunna dra skidspår krävs också en lämplig maskinell utrustning. Därtill kommer även ett föreningsansvar så att driften ska kunna fungera. Förhoppningsvis är det här början till något väldigt uppskattat. Genom att kontakta media, Katrineholms-kuriren, har klubben tidigare visat att vi finns och att våra aktiva är ute och tävlar längdskidåkning, i både mindre och större tävlingar. Det har framgått i små notiser och artiklar, men nu är tidningen mindre intresserad av dessa.

 1. Avslutning.

Vi tackar för idag och önskar alla lycka till under Vasaloppsveckan.

2024-02-07   Bosse Nyberg

 

 

Skidsektionsmöte 2023-12-11 kl. 1900 i Grindstugan.

Närvarande: Jan Karlsson, Juha Laukkanen, Mats Westerberg, Daniel Karlsson, Sören Larsson, Andreas Nyman, Anders Rehnberg, Peter Martinsson, Jonny Lundberg, Ludvig Andersson, Glenn Karlsson, Peter Hugsén, och Bo Nyberg.
1. Mötets öppnande.
Ordförande Peter H. hälsar alla välkomna. Tillägg på Övriga frågor, dagordningen godkänns.
2. Ekonomirapport.
Kassören Jan K har en för dagen uppdaterad ekonomirapport på våra saldon, som till stor del kommer från insatser i klubben. Mötesdeltagarna får ta del av den För övrigt är det fritt fram att betala in en summa till sitt konto, för att ha innestående medel. Gäller även nya medlemmar.
(Antalet medlemmar sjunker för övrigt kraftigt).
3. Huvudföreningen/aktiviteter.
Det som nu prioriteras är göra en tillbyggnad på dansbanan. Det gäller en utökad takyta mellan dansbanans framsida och serveringen. Därmed kommer det vita partytältet, som är slitet, att kunna tas bort. Förfrågningar finns hos två byggföretag, offerter väntas in. Det blir som vanligt julgransplundring 6/1. I övrigt är det lågsäsong.
4. Klädbeställning.
Ingen beställning finns, eller är tänkt att göras i nuläget. På mötet fanns ett par deltagare som var intresserade av skiddräkten. För att beställning ska kunna göras, måste det först vara fem lika klädesplagg. Därefter kan komplettering ske med enstaka, övriga, plagg. Andreas N. kontaktar Joel F. om beställning är möjligt att göras.
5. Skidkalendern.
Eftersom kretsen inte existerar längre, blir det inte några planerade lokala tävlingar. Det som är möjligt, om snö finns, är att arrangera en egen tävling. Bjuda in nära föreningar, alternativt ett klubbmästerskap, och detta blir sannolikt med ett kort varsel. Utöver det en annonserad skiddag
för allmänheten, likt förra säsongen.
6. Vasaloppsveckan.
Anmälningarna från Broby GoIF till Vasaloppet är hittills i år rekordlågt. Endast 18 st till det 100-års jubilerande loppet, till Öppet spår 4 st, Vasa 45 2 st samt 2 st Vasa 30. Vasaloppshelgen finns det i nuläget boende till alla i Mångsbodarna, som önskar det. Samma buss som förra året,
därmed många platser kvar. Hyra bussen samma som tidigare, mat och stughyra lite dyrare samt färre deltagare. Preliminärt blir kostnaden högre än förra årets (1760 kr), men Janne K ska försöka få ekonomiska medel från huvudföreningen.
7. Träningslägren.
Vi försöker som de senaste vintrarna veckorna 3, 5, och 7. Deltagarantalet sjunker även på lägren. Vi bör/ måste var 6 st i bussen för att hålla ner kostnaden. Veckorna 5 och 7 brukar fyllas upp, men det blir som vanligt frågetecken för vecka 3, i nuläget för få anmälda.

8. Skidspår Jättorp/Forssjö.
Tidig skidpremiär i år. Spår på Jättorp redan i slutet av november. Juha gör vad han kan, för att övriga klubbkamrater ska få träna. Kommer det mycket snö Forssjöskogen, blir det även dragning i elljusspåret.
9. Vallahjälp.
Likt tidigare år har vi en vision om att finnas en dag/helg vid Jättorp. Tanken, att hjälpa till med vallning och skidteknik för allmänheten, har funnits under flera år, men bra tillfälle har saknats. Vi gör ett nytt försök. Om det blir tillfälle, så måste vi organisera oss med kort varsel.
10. Kommande möten.
Februarimötet 5/2 och avslutningen i mars 11/3, denna gång en måndagkväll.
11. Danser.
Skidsektionen kommer som tidigare att ansvara för tre tisdagsdanser. Tomas Karlsson önskar få utökad hjälp av skidsektionen vid en onsdagsdans.
12. Övriga frågor.
Backavallen, inomhusarenan. Andreas N lyfter frågan att få till ett dubbelspår, gjort av isskrap, runt bandyplanen. Enligt kontakter i bandyklubben och Katrineholms kommun skulle det vara möjligt att tillverka, och det mellan mars och september (sommarhalvåret). Längden skulle bli uppskattningsvis cirka 400 meter. Flourfria vallor. Rengöring av utrustning. Regeländring och viktigt inför kommande skidtävlingar. Fråga kamrater om råd, sök information t.ex på Vasaloppets hemsida, för att gå rätt tillväga.
13. Avslutning.
Vi tackar för idag, nästa skidmöte är februari i Grindstugan.

Katrineholm 2023-12-12 Bo Nyberg

 

Skidsektionssmöte 2023-02-06 kl. 1900 i Grindstugan.

Närvarande: Peter Hugsén, Jan Karlsson, Anders Håkansson, Jonas Elf, Magnus Andersson, Magnus Rostedt, Anders Rehnberg, Magnus Zetterberg, Bo Nyberg och Juha Laukkanen.

 1. Mötets öppnande.

Ordförande Peter H. hälsar alla mötesdeltagare välkomna och öppnar mötet. Föreslagen dagordning godkänns.

 1. Nya medlemmar.

Det har tillkommit ett par nya medlemmar, men de är inte med på dagens möte.

 1. Ekonomirapport.

Alla som ska ha boende och åka skidlopp Vasaloppsveckan har betalat. De personliga kontona är nyligen uppdaterade, där förtjänster från förra årets danser är inlagda.

 1. Huvudföreningen.

Kommande händelserna är årsmötet 13/3 i Grindstugan, vårens fixardagar sönd. 7/5 och 14/5.

 1. Broby GoIF:s hemsida.

Nuvarande läget med hemsidan är den inte är tillgänglig. Den 31/12 2022 upphörde Brobys hemsida i ”Idrotts on lines” regi. I samma skede skulle den nya sidan, som är designad och klar, omgående komma igång, men här har problem uppstått. Den gamla sidan måste avslutas på ett säkert och korrekt sätt. Detta genom, att med specifik kod för Broby som användare, bekräftar att sidan ska upphöra. Brobys webkunniga Emelie Palmberg är insatt i problemet och vi väntar på vidare information från henne.

 1. Klädbeställningen.

Den nya dressen är under leverans. Joel Fridén är vår kontaktperson angående frågor om kläder. Statusen idag är att 6-8 personer har beställt dressen. Kläderna är försenade och leveransdatumet är högst osäkert. Vi får hoppas att den kommer i tid till Vasaloppsveckan.

 1. Vasaloppet / Öppet Spår.

Det är samma bussbolag och chaufförer till Vasaloppet som förra året. Broby GoIF åker med Taxi Nyköping-Oxelösund AB, där Mattias Nilsson Modeér är ansvarig/kontaktperson. Vi har två chaufförer med, där Mattias kommer att köra första timmen på lördag morgon och sista timmen på söndagens hemresa. Därmed kan bussen rulla utan att behöva rast-uppehåll. Under lördagens resa stannar bussen som vanligt i Vansbro, där vi äter tidig lunch på restaurang Flottaren. Etersom Janne K ska hämta ut nummerlappar åt de som bor i Mångsbodarnaltagarna, är det mycket viktigt att han får startbevisen från var och en, i god tid.

Bussen avgår från Taxi NyOx kontor, Hinzens Krog 5F, Nyköping kl. 05:45, samling 05:30.                         Bussen avgår från ”parkeringen järnvägsspår” Katrineholm kl. 07:00, samling 06:45.

Kontaktperson för resan är Magnus Zetterberg. PM med restider och viktig info kommer också att skickas ut, där Magnus´ och även busschaufförens mobilnr finns. Bra att veta om man inte hittar bussen i Mora. Alla som har lämnat startbevis till Janne i god tid, får sin nummerlapp vid boendet. Övriga måste ordna det på egen hand, vilket kan vara mycket tidskrävande.

Om någon avstår, blir sjuk nära avresedagen, eller t.o.m. samma morgon. Ring Magnus Zetterberg senast lördag morgon kl. 05:00   mobilnr. meddelas i PM.

När det gäller resa, mat och logi för övriga lopp under Vasaveckan, så ordnar deltagarna på egen hand, eller gemensamt, transport och mat. Boende finns till övriga lopp åt alla i Mångsbodarna.

 1. Träningsläger vecka 7.

Bussen är fullbokad, 8 st. Eventuellt kommer även en bil från Nyköping att rulla och då kan fler följa med, sovplatser finns.

 1. Danserna.

Som vanligt kommer skidsektionen att ansvara för danserna vid tre tillfällen. En ansvarig till 15/8 behöver utses. 20/6 är Glenn K ansvarig/ Peter H kassör. 1/8 är Juha L ansvarig/ Jan K kassör. 15/8 är ansvarige vakant/Peter H kassör. Det behövs 6 personer/dans. Två festansvariga och tre kassörer är klara. Den ansvariga gör förfrågningar om manskap. Samma regler och rutiner som tidigare. Poängsystemet även här.

 1. Skidavslutningen.

Fredagen 10/3 kl 19:00. Utskick kommer. Var vänlig att svara så fika kan planeras. Vi umgås och pratar Vasalopp. Deltagarna tar med lättare mat och dryck. Föreningen bjuder på kaffe och tårta.

 1. Övriga frågor.

Konstsnöspår, snökanon i Katrineholms kommun. Magnus Rostedt informerar om vilket område som är lämpligt, tekniska möjligheter, kostnader. Katrineholms kommun uppskattar önskemålen kring Brobys tänkande, som även är väldigt hälsofrämjande. Det bör också innefatta möjligheter för mindre barn att leka och aktivera sig. Lämpligt område är grönytorna och skogsdungen kring Djulös bangolf. Kostnader för detta har kommunen budgeterat för, till 2025. För att kunna dra skidspår krävs också en bra pistmaskin. Därtill kommer även ett föreningsansvar så att driften ska kunna fungera. Förhoppningsvis är det här början till något väldigt uppskattat.

 1. Avslutning.

Vi tackar för idag och önskar alla lycka till under Vasaloppsveckan.

2023-02-07   Bosse Nyberg

Skidsektionsmöte 2022-12-06 kl. 1900 i Grindstugan.

Närvarande: Jan Karlsson, Juha Laukkanen, Johan Nordskott, Christoffer Lundgren Björnqvist, Anders Håkansson, Andreas Malmsten, Mats Westerberg, Magnus Zetterberg, Joel Fridén, Magnus Andersson, Niklas Andersson, Mattias Nilsson Modéer, Daniel Karlsson, Christian Ekstrand, Andreas Nyman, Peter Martinsson, Glenn Karlsson, Peter Hugsén, Anders Forss, Per-Ivan Andersson och Bo Nyberg.

 1. Mötets öppnande.

Ordförande Peter H. öppnar och hälsar alla välkomna. Dagens agenda godkänns.

 1. Nya medlemmar.

Inga nya medlemmar på plats, men nya namn är anmälda till Vasaloppet. Totalt har skidsektionen nu 105 medlemmar.

 1. Ekonomirapport.

Kassören Jan K har uppdaterade saldon våra konton, allt i sin ordning. För övrigt är det fritt fram att betala in en summa till sitt konto, för att ha innestående medel. Gäller även nya medlemmar.

 1. Broby skidkalender/hemsidan.

Hemsidan kommer att bli förändrad. Den nuvarande i ”Idrott OnLines” regi kommer att upphöra 31/12 2022. Den nya hemsidan kommer Emelie Palmberg att ansvara för, men även skidornas Mats W, Peter T och Jan K kommer att ha åtkomst för att göra inlägg. När den är klar så hoppas vi på att publicera nya bilder och texter för att göra den mer aktuell. Alla kan bidraga, vill man publicera något, så är det bara att kontakta klubbens webmastrar. Det kommer också att finnas en ny Facebook-profil för Broby GoIF, hela föreningen.

Om det blir aktuellt med intresse för någon skidtävling, så kan en notis på hemsidan uppmärksamma denna och på så sett locka fler att anmäla sig.

 1. Kretsen/kretstävlingar.

Kretsen och dess tävlingar kommer att upphöra från och med 230113. Det är en följd av vikande intresse under flera års tid. Därtill kommer de mildare och osäkrare vintrarna, som bidragit till inställda skidtävlingar. Tävlingarna behöver inte för den skull försvinna helt. Fortsättningsvis kan de enskilda föreningarna på egen hand arrangera någon tävling/lopp. Skulle det ske, så uppmanas de aktiva att deltaga. Tävla eller bara motionera, det viktiga blir att ställa upp.

 1. Huvudföreningen.

Per-Ivan meddelar att föreningen börjar summera 2022. På grund av pandemin och covid så har intresset för danserna minskat, med en återhållsam budget som följd. Resultatet pekar nu på bättre resultat än budget. Det kommande året planeras det för takrenovering på dansbanan, även solcells-paneler. Energikostnaderna är också stigande. Detta plus den vanliga verksamheten läggs till budget 2023, som hoppas godkännas på årsmötet 230313. Alla välkomnas till årsmötet.

 1. Klädbeställningen.

Joel Fridén är den som numera är beställningsansvarig för kläderna. Alla har haft möjlighet att beställa kläderna, som är från Atex. Den senaste beställningen blev väldigt liten, dessutom är det svårt att få kontakt, kommunicera med Atex. Det verkar bli byte av leverantör, Trimtex tänkbar.

En ny design på skiddräkt är framtagen och fyra alternativ visades på mötet. Då sponsorsavtalet nu är på sista året och ska förnyas, kan det vara en lämplig tidpunkt att byta design. På mötet resonerades det om detta, när, var, hur, kostnad bl.a, och att en ny dräkt skulle utses. En sluten omröstning visade att majoriteten, 12 av 20 röster valde alternativ 3, dessutom med blå krage. Det är tänkt att det blir lämpligt med sex sponsorer á 15000 kr vardera (åtta blir troligen för många av utrymmesskäl, då hänsyn av tryck och placeringar måste tas), som genom det reducerar priset på de nya kläderna.

 1. Anmälningar Vasaloppsveckan.

Kostnaden, mat, resa, boende för Vasaloppshelgen blir 1760 kr/2300 kr. Bussen är bokad, boendet är fullbokat den helgen. Broby har 23 platser. Login kommer att fördelas på Hållpärs-stugan, 17 platser (inkl. personal)  och Peter/Niklas’ stuga, 6 platser. Tanken är att utspisningen kommer att ske i Hållpärsstugan. Buss och chaufför från Taxi Nyköping/Oxelösund. Platser för boende i samband med övriga lopp under veckan finns. Transport och mat till de övriga loppen planeras av de enskilda deltagarna. Totalt har Broby 42 st starter under hela Vasaloppsveckan.

 1. Anmälan till träningsläger.

Det är preliminärt bokat, både boende och buss, veckorna 3, 5 och 7. Janne K ansvarar för anmälningarna och många anmälde sig redan på detta möte. För att bussen ska rulla iväg är minimiantalet 6 st deltagare. Det fungerar också med en fylld buss samt en bil, platser finns. Priset för resa o logi till träningslägren: Vid 7 st i bussen är det 1250 kr. Blir det bara 6 deltagare måste priset höjas till 1375 kr. Om någon annan vecka skulle få stort intresse och deltagare finns, går det troligen att boka upp ytterligare en vecka. Vi hoppas på att fylla bussen. Max antal 12 st, då en separat bil tillkommer.

 1. Skidspår/snökanon.

Någon snökanon är inte aktuell till denna säsong, 2022-23. Den tänkta våtmarken vid Djulö blir ett vilande projekt. Däremot har klubben blivit lovad av Katrineholms kommun att få köra upp skidspår på Djulö gärde. Claestorp arrenderar marken och vill ha ersättning för upplåtandet. Den kostnaden kommer Kholms kommun att betala, då detta anses främja både hälsa och friluftsaktivitet. Väldigt positivt bemötande av Kholms kommun. Som vanligt har vi möjlighet att spåra både vid Jättorp och Forssjö. Arbetet med att transportera skotern fram och tillbaka kommer Kholms kommun också att hjälpa till med.

 1. Valla- och teknikhjälp.

Tanken att hjälpa till med vallning och skidteknik för allmänheten har funnits under flera år, men bra tillfälle har saknats. Vi gör ett nytt försök. Om det blir tillfälle, så måste vi organisera oss med kort varsel. Behöver beställa vepor för att göra oss mer synliga.

 1. Kommande möten.

Februarimötet 6/2 och avslutningen i mars fredagen 10/3.

 1. Dansansvariga.

Skidsektionens tre danser, ansvariga: 20/6 Glenn K, 1/8 Juha L, 15/8 Peter M.

 1. Övriga frågor.

Försäljning / liten loppis av vallor och tillbehör, från Alf Eriksson som skänkt dessa till Broby. Intäkter från försäljningen tillfaller skidsektionen.

 1. Avslutning.

Vi tackar för stort deltagarantal idag och hoppas på detsamma på febuarimötet i Grindstugan.

                                                                                        Katrineholm 2022-12-11   Bo Nyberg