Resa till tunneln i Torsby

Intresse för Torsby finns, för att få skidåkning i tidigt skede. Tag kontakt med Magnus Z ifall intresse finns.  Han har tillgång till boende i familjens ägo och har möjlighet att få till 8 platser. Transport ordnas av deltagarna.