Nästa skidsektionsmöte

Nästa möte blir skidupptaktsmötet den 16 Oktober 2023 kl.19:00, i Grindsstugan Broby och notera att det är lite senare än det varit tidigare.

Kommande möten bestäms på upptaktsmötet