Föreningen

Huvudföreningen Broby GoIF:s adress:

Broby GoIF
Broby Grindstugan
642 97 BETTNA

E-post: info@brobygoif.se

Hemsida: www.brobygoif.se

E-post hemsideredaktionen: mats_westerberg@yahoo.se

 

Hyr lokaler, stolar och bord

Du kan hyra festplatsen och/eller Grindstugan för fest eller sammankomst. All uthyrning av bord, stolar och lokaler m.m. sker via Broby GoIF infokontakt.

 

Medlemsavgift

Årsavgift 2024 är 220 kr/år + Aktivitetsavgift på 200 kr/aktivitet (Skidor/Gymnastik).

Familjemedlemsskap 300kr/familj (inkluderar hemmavarande barn upp till 25år)

Bör betalas omgående dock senast 31 januari 2024

 

Tack för att Du stöder föreningen genom att betala Din årsavgift!

Broby GoIF har ca 250 medlemmar.
Vi tillhör Gymnastikförbundet, Svenska Skidförbundet,  samt Sörmlands Idrottsförbund.

Styrelsen 2024

Ordförande:

Per­-Ivan Andersson – 070-521 85 70
E-post: piab@telia.com

Sekreterare:

Emelie Palmberg- 073-8235015
E-post: emelie.palmberg@hotmail.com

Kassör:

Sören Berglund – 070-394 43 03
E-post: soren.gallsta@telia.com

Vice ordförande:

Per Torstensson – 070-9949193
E-post: per.sjolunda@gmail.com

Ledamot:

Marie Karlsson – 072-548 41 73
E-post: nedrelundby3@gmail.com

Ledamot:

Jan Karlsson – 070-574 43 28
E-post: jannenita@gmail.com

Ledamot:

Emelie Palmberg – 073-823 50 15
E-post: emelie.palmberg@hotmail.com

Ersättare:

Juha Laukkanen – 070-2305346
E-post: byggbolaget@katrineholm.st

LEDAMOT:

Pia Jansson – 070-212 08 85
E-post: piatand52@hotmail.com

Ersättare:

Jan Jonsson – 070-846 07 35
E-post: 0155/92537@telia.com

ERSÄTTARE:

Josefin Johansson-070-243 05 20

E-post: josefin.johansson@flen.se

 

Broby GoIF

Infokontakt – 072-548 41 73
E-post: info@brobygoif.se

 

Revisiorer:

Gunnar Enderlein
Lars Gustavsson

Revisiorsuppleant:

Kjell-Inge Jansson
Kent Fredriksson

Valberedning:

Lars-Åke Johnsson, sammankallande tel 070-6919560, Thomas Karlsson, Peter Hugsén.