Fester

Vi som jobbar i Fester, planerar och fixar fram dansbandsorkestrar, biljettförsäjning, underhåller dansbanan och övriga byggnader m.m.

Kontaktperson:

Tomas Karlsson

0155-96074

070-9679694